Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
2186 /QĐ-BGDĐTChương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IIBộ giáo dục và Đào tạo28/6/2018 taive
29/2017/TT-BGDĐTThông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lậpBộ giáo dục và Đào tạo30/11/2017 taive
2188/QĐ-BGDĐTChương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IIIBộ giáo dục và Đào tạo28/6/2016 taive
2189/QĐ-BGDĐTChương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IVBộ giáo dục và Đào tạo28/6/2016 taive