Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
112/2020/NĐ-CPNghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ18/9/2020 taive
1292/QĐ-TTgQuyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạoChính phủ24/08/2020 taive
90 /2020/NĐ-CPNghị định về đánh giá, xếp loại chẩt lượng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ13/08/2020 taive
84/2020/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Gáo dụcChính phủ17/7/2020 taive
30/2020/NĐ-CPNghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thưChính phủ05/3/2020 taive
51/KH-BGDĐTKế hoạch hành động của ngành giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020Bộ giáo dục và Đào tạo31/01/2020 taive
52/2019/QH14Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019Quốc hội25/11/2019 taive
77/2019/TT-BTCThông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữBộ tài chính11/11/2019 taive
12/2019/TT-BNVThông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởngBộ nội vụ04/11/2019 taive
1299/QĐ-TTgQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"Chính phủ03/10/2019 taive
Page 1 of 12 (115 items)Prev[1]212Next