Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
811/KH-BGDĐTKế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2)Bộ giáo dục và Đào tạo27/10/2017 taive
08/2017/TT-BNVThông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.Bộ nội vụ27/10/2017 taive
101/2017/NĐ-CPNghị định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ01/09/2017 taive
91/2017/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngChính phủ31/07/2017 taive
241/QĐ-CĐSPTWNTQuy chế tổ chức và hoạt động Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/ 6 /2017 taive
920/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh HòaUBND Tỉnh Khánh Hòa10/04/2017 taive
919/QĐ-UBNDQuyết định Về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh HòaUBND Tỉnh Khánh Hòa10/04/2017 taive
1356/QĐ-UBNDQuyết định ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh HòaUBND Tỉnh Khánh Hòa18/05/2016 taive
35/2015/TT-BGDĐTThông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dụcBộ giáo dục và Đào tạo31/12/2015 taive
59/2015/TT-BLĐTBXHThông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộcBộ Lao động thương binh và Xã hội29/12/2015 taive
Page 1 of 4 (33 items)Prev[1]24Next