Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
143/2020/NĐ-CPNghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chếChính phủ10/12/2020 taive
574/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc tổ chức thi tuyển viên chứcTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang07/12/2020 taive
135/2020/NĐ-CPNghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưuChính phủ18/11/2020 taive
36/2020/TT-BGDĐTThông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạmBộ giáo dục và Đào tạo05/10/2020 taive
35/2020/TT-BGDĐTThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lậpBộ giáo dục và Đào tạo01/10/2020 taive
115/2020/NĐ-CPNghị định quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcChính phủ25/9/2020 taive
112/2020/NĐ-CPNghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ18/9/2020 taive
1292/QĐ-TTgQuyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạoChính phủ24/08/2020 taive
90 /2020/NĐ-CPNghị định về đánh giá, xếp loại chẩt lượng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ13/08/2020 taive
84/2020/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Gáo dụcChính phủ17/7/2020 taive
Page 1 of 12 (120 items)Prev[1]212Next