Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
02/2022/TT-BVHTTDLThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư việnBộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch01/07/2022 taive
661/KH-BGDĐTKế hoạch tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo15/06/2022 taive
38/2022/NĐ-CPNghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngChính phủ12/6/2022 taive
31/2021/TT-BGDĐTThông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lậpBộ giáo dục và Đào tạo10/11/2021 taive
29/2021/TT-BGDĐTThông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số thông tư do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành.Bộ giáo dục và Đào tạo20/10/2021 taive
89/2021/NĐ-CPNghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ18/10/2021 taive
77/2021/NĐ-CPNghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáoChính phủ01/8/2021 taive
03/2021/TT-BNVThông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngBộ nội vụ29/06/2021 taive
02/2021/TT-BNVThông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thưBộ nội vụ11/06/2021 taive
24/2021/NĐ-CPNghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lậpChính phủ23/03/2021 taive
Page 1 of 14 (132 items)Prev[1]214Next