Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
77/2019/TT-BTCThông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữBộ tài chính11/11/2019 taive
12/2019/TT-BNVThông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởngBộ nội vụ04/11/2019 taive
1299/QĐ-TTgQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"Chính phủ03/10/2019 taive
11/2019/TT-BGDĐTThông tư 11/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo26/08/2019 taive
12/2019/TT-BGDĐTThông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo26/08/2019 taive
2268/CT-BGDĐTChỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dụcBộ giáo dục và Đào tạo08/8/2019 taive
59/2019/NĐ-CPNghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũngChính phủ01/7/2019 taive
43/2019/QH14Luật Giáo dục 2019Quốc hội14/6/2019 taive
09/2019/TT-BGDĐTThông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.Bộ giáo dục và Đào tạo14/05/2019 taive
03/2019/TT-BNVThông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chứcBộ nội vụ14/05/2019 taive
Page 1 of 11 (108 items)Prev[1]211Next