Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
1299/QĐ-TTgQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"Chính phủ03/10/2019 taive
31/2018/TT-BGDĐTThông tư quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lậpBộ giáo dục và Đào tạo24/12/2018 taive
161/2018/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Chính phủ29/11/2018 taive
36/2018/QH14Luật Phòng, chống tham nhũng 2018Quốc hội20/11/2018 taive
157/2018Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngChính phủ16/11/2018 taive
149/2018Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việcChính phủ07/11/2018 taive
153/2018/NĐ-CPNghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021Chính phủ07/11/2018 taive
26/2018/TT-BGDĐTThông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo28/10/2018 taive
27/2018/TT-BGDĐTThông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên tịch về phụ cấp ưu đãi với giáo viên dạy trường công lậpBộ giáo dục và Đào tạo25/10/2018 taive
148/2018/NĐ-CPNghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật Lao độngChính phủ24/10/2018 taive
Page 1 of 10 (92 items)Prev[1]210Next