Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
77/2021/NĐ-CPNghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáoChính phủ01/8/2021 taive
03/2021/TT-BNVThông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngBộ nội vụ29/06/2021 taive
02/2021/TT-BNVThông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thưBộ nội vụ11/06/2021 taive
24/2021/NĐ-CPNghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lậpChính phủ23/03/2021 taive
971/BGDĐT-NGCBQLGDCông văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lậpBộ giáo dục và Đào tạo12/3/2021 taive
01/2021/TT-BGDĐTThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lậpBộ giáo dục và Đào tạo02/02/2021 taive
143/2020/NĐ-CPNghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chếChính phủ10/12/2020 taive
574/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc tổ chức thi tuyển viên chứcTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang07/12/2020 taive
135/2020/NĐ-CPNghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưuChính phủ18/11/2020 taive
36/2020/TT-BGDĐTThông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạmBộ giáo dục và Đào tạo05/10/2020 taive
Page 1 of 13 (126 items)Prev[1]213Next