Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
488/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2017 - 2018.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/11/2017 taive
454/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Về việc ban hành “Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường CĐSP Trung ương- Nha Trang trong đào tạo theo tín chỉ”Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang21/10/2016 taive
422 /QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Về việc điều chỉnh “Quy định tổ chức hội thi Giảng viên dạy giỏi trường CĐSP Trung ương- Nha Trang” ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2013Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang20/09/2016 taive
11/2016/TT-BGDĐTThông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Bộ giáo dục và Đào tạo11/04/2016 taive
102 /QĐ-CĐSPTWNT- QLKHQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa, Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/03/2016 taive
101 /QĐ-CĐSPTWNT- QLKHQuyết định V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Trường, Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/03/2016 taive
27/2015/TTLT-BKHCN-BTCThông tư liên tịch Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướcBộ khoa học và công nghệ30/12/2015 taive
5830/QĐ-BGDĐTQuyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Bộ giáo dục và Đào tạo24/11/2015 taive
55/2015/TTLT-BTC- BKHCNThông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nướcBộ tài chính22/04/2015 taive
230/BGDĐT-KHCNMTTriển khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủBộ giáo dục và Đào tạo16/01/2015 taive
Page 1 of 3 (28 items)Prev[1]23Next