Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
971/BGDĐT-NGCBQLGDCông văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lậpBộ giáo dục và Đào tạo12/3/2021 taive
05/2021/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo12/03/2021 taive
01/2021/TT-BGDĐTThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lậpBộ giáo dục và Đào tạo02/02/2021 taive
79/CT-BGDĐTChị thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo28/01/2021 taive
41/2020/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dụcBộ giáo dục và Đào tạo03/11/2020 taive
36/2020/TT-BGDĐTThông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạmBộ giáo dục và Đào tạo05/10/2020 taive
35/2020/TT-BGDĐTThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lậpBộ giáo dục và Đào tạo01/10/2020 taive
666/CT-BGDĐTChỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dụcBộ giáo dục và Đào tạo24/08/2020 taive
2931/BGDĐT-GDĐHCông văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19Bộ giáo dục và Đào tạo06/8/2020 taive
15/2020/TT-BGDĐTThông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo26/5/2020 taive
Page 1 of 15 (144 items)Prev[1]215Next