Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
145/2018/NĐ-CPNghị định bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021Chính phủ16/10/2018 taive
3383/BGDĐT-GDCTHSSVCông văn hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 - 2019Bộ giáo dục và Đào tạo10/8/2018 taive
Số: 326/KH-CĐSPTWNTKế hoạch, điều lệ Hội thao, Văn nghệ truyền thống năm 2017Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang3/10/2017 taive
42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quyBộ giáo dục và Đào tạo13/8/2017 taive
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008Bộ giáo dục và Đào tạo05/05/2016 taive
10/2016/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quyBộ giáo dục và Đào tạo05/04/2016 taive
204/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư năm 2016Chính phủ01/01/2016 taive
86/2015/NĐ-CPNghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Chính phủ02/10/2015 taive
86/2015/NĐ-CPNghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sử giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trơ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Chính phủ2/10/2015 taive
 Nội quy ra vào cổng trườngTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang27/09/2015 taive
Page 1 of 5 (44 items)Prev[1]25Next