Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
58/2016/TT-BTCThông tư quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứBộ tài chính29/03/2016 taive
23/2016/TT-BTCThông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.Bộ tài chính16/02/2016 taive
55/2015/TTLT-BTC- BKHCNThông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nướcBộ tài chính22/04/2015 taive
45/2013/TT-BTCThông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Bộ tài chính25/04/2013 taive