Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
107/2017/TT-BTCThông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệpBộ tài chính10/10/2017 taive
40/2017/TT-BTCThông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghịBộ tài chính28/04/2017 taive
324/2016/TT-BTCThông tư Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nướcBộ tài chính21/12/2016 taive
58/2016/TT-BTCThông tư quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứBộ tài chính29/03/2016 taive
39/2016/TT-BTCThông tư số 39/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nướcBộ tài chính01/03/2016 taive
23/2016/TT-BTCThông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.Bộ tài chính16/02/2016 taive
55/2015/TTLT-BTC- BKHCNThông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nướcBộ tài chính22/04/2015 taive
45/2013/TT-BTCThông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Bộ tài chính25/04/2013 taive
161/2012/TT-BTCThông tư Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nướcBộ tài chính02/10/2012 taive
139/2010/TT-BTCThông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcBộ tài chính21/09/2010 taive
Page 1 of 2 (15 items)Prev[1]2Next