Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
12/2019/TT-BNVThông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởngBộ nội vụ04/11/2019 taive
03/2019/TT-BNVThông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chứcBộ nội vụ14/05/2019 taive
06/2018/TT-BNVThông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.Bộ nội vụ31/5/2018 taive
01/2018Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcBộ nội vụ08/01/2018 taive
08/2017/TT-BNVThông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.Bộ nội vụ27/10/2017 taive
01/2016/TT-BNVTHÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬPBộ nội vụ13/01/2016 taive
08/2013/TT-BNVThông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngBộ nội vụ31/07/2013 taive
15/2012/TT-BNVThông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chứcBộ nội vụ25/12/2012 taive
14/2012/TT-BNVHướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpBộ nội vụ18/12/2012 taive
12/2012/TT-BNVThông tư Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chứcBộ nội vụ18/12/ 2012 taive
Page 1 of 2 (15 items)Prev[1]2Next