Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
08/2017/TT-BNVThông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.Bộ nội vụ27/10/2017 taive
08/2013/TT-BNVThông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngBộ nội vụ31/07/2013 taive
15/2012/TT-BNVThông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chứcBộ nội vụ25/12/2012 taive
14/2012/TT-BNVHướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpBộ nội vụ18/12/2012 taive
01/2011/TT-BNVThông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhBộ nội vụ19/01/2011 taive
07/2009/TTLT-BGDĐT- BNVThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạoBộ nội vụ15/04/2009 taive
139/VTLTNN-TTTHHướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạngBộ nội vụ04/03/2009 taive
04/2005/TT-BNVThông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chứcBộ nội vụ05/01/2005 taive