Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
574/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc tổ chức thi tuyển viên chứcTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang07/12/2020 taive
469/QĐ-CDSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên cuối khóa làm đề tài khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2020 - 2021Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang26/10/2020 taive
356 /QĐ-CĐSPTWNTQuyết định ban hành “Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang”Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang07/8/2020 taive
337/KH-CĐSPTWNTKế hoạch Khung đào tạo năm học 2020 - 2021Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang27/7/2020 taive
188/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/06/2020 taive
187/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/06/2020 taive
02 /HD-CTSVHướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên năm học 2019 – 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang04/09/2019 taive
488/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2017 - 2018.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/11/2017 taive
Số: 326/KH-CĐSPTWNTKế hoạch, điều lệ Hội thao, Văn nghệ truyền thống năm 2017Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang3/10/2017 taive
77/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định sửa đổi cách tính điểm học phần trong Quy định đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường CĐSPTW - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/02/2016 taive
Page 1 of 3 (26 items)Prev[1]23Next