Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
337/KH-CĐSPTWNTKế hoạch Khung đào tạo năm học 2020 - 2021Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang27/7/2020 taive
188/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/06/2020 taive
187/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/06/2020 taive
02 /HD-CTSVHướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên năm học 2019 – 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang04/09/2019 taive
354/QĐ-CĐSPTWNTQuy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương - Nha Trang (2018)Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang19/6/2018 taive
488/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2017 - 2018.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/11/2017 taive
Số: 326/KH-CĐSPTWNTKế hoạch, điều lệ Hội thao, Văn nghệ truyền thống năm 2017Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang3/10/2017 taive
454/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Về việc ban hành “Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường CĐSP Trung ương- Nha Trang trong đào tạo theo tín chỉ”Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang21/10/2016 taive
422 /QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Về việc điều chỉnh “Quy định tổ chức hội thi Giảng viên dạy giỏi trường CĐSP Trung ương- Nha Trang” ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2013Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang20/09/2016 taive
102 /QĐ-CĐSPTWNT- QLKHQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa, Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/03/2016 taive
Page 1 of 4 (35 items)Prev[1]24Next