Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
02 /HD-CTSVHướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên năm học 2019 – 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang04/09/2019 taive
354/QĐ-CĐSPTWNTQuy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương - Nha Trang (2018)Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang19/6/2018 taive
488/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2017 - 2018.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/11/2017 taive
Số: 326/KH-CĐSPTWNTKế hoạch, điều lệ Hội thao, Văn nghệ truyền thống năm 2017Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang3/10/2017 taive
241/QĐ-CĐSPTWNTQuy chế tổ chức và hoạt động Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/ 6 /2017 taive
454/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Về việc ban hành “Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường CĐSP Trung ương- Nha Trang trong đào tạo theo tín chỉ”Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang21/10/2016 taive
422 /QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Về việc điều chỉnh “Quy định tổ chức hội thi Giảng viên dạy giỏi trường CĐSP Trung ương- Nha Trang” ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2013Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang20/09/2016 taive
102 /QĐ-CĐSPTWNT- QLKHQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa, Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/03/2016 taive
101 /QĐ-CĐSPTWNT- QLKHQuyết định V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Trường, Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/03/2016 taive
77/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định sửa đổi cách tính điểm học phần trong Quy định đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường CĐSPTW - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/02/2016 taive
Page 1 of 4 (33 items)Prev[1]24Next