Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
24/2018/QH14Luật An ninh mạngQuốc hội12/6/2018 taive
25/2018/QH14Luật Tố cáo 2018Quốc hội12/6/2018 taive
08/VBHN-VPQHLuật giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung)Quốc hội31/12/2015 taive
53/2014/QH13Luật công chứngQuốc hội20/06/2014 taive
16/VBHN-VPQHVăn bản hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởngQuốc hội13/12/2013 taive
43/2013/QH13Luật đấu thầuQuốc hội26/11/2013 taive
40/2013/QH13Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyQuốc hội22/11/2013 taive
39/2013/QH13Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngQuốc hội16/11/2013 taive
29/2013/QH13Luật Khoa học công nghệQuốc hội18/06/2013 taive
08/2012/QH13Luật giáo dục đại họcQuốc hội01/01/2013 taive
Page 1 of 2 (18 items)Prev[1]2Next