Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
52/2019/QH14Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019Quốc hội25/11/2019 taive
43/2019/QH14Luật Giáo dục 2019Quốc hội14/6/2019 taive
52/VBHN-VPQHVăn bản hợp nhất Bộ luật Lao độngQuốc hội10/12/2018 taive
36/2018/QH14Luật Phòng chống tham nhũng 2018Quốc hội20/11/2018 taive
36/2018/QH14Luật Phòng, chống tham nhũng 2018Quốc hội20/11/2018 taive
24/2018/QH14Luật An ninh mạngQuốc hội12/6/2018 taive
25/2018/QH14Luật Tố cáo 2018Quốc hội12/6/2018 taive
08/VBHN-VPQHLuật giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung)Quốc hội31/12/2015 taive
53/2014/QH13Luật công chứngQuốc hội20/06/2014 taive
47/2014/QH13Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Quốc hội16/06/2014 taive
Page 1 of 3 (24 items)Prev[1]23Next