Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
101/2017/NĐ-CPNghị định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ01/09/2017 taive
91/2017/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngChính phủ31/07/2017 taive
1982/QĐ-TTgQuyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt NamChính phủ18/10/2016 taive
204/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư năm 2016Chính phủ01/01/2016 taive
58/2015/QĐ-TTgQuyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lậpChính phủ17/11/2015 taive
115/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộcChính phủ11/11/2015 taive
86/2015/NĐ-CPNghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Chính phủ02/10/2015 taive
86/2015/NĐ-CPNghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sử giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trơ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Chính phủ2/10/2015 taive
73/2015/NĐ-CPNghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại họcChính phủ08/09/2015 taive
32/2015/QĐ-TTgQuyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệChính phủ04/08/2015 taive
Page 1 of 4 (33 items)Prev[1]24Next