Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
1299/QĐ-TTgQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"Chính phủ03/10/2019 taive
161/2018/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Chính phủ29/11/2018 taive
149/2018Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việcChính phủ07/11/2018 taive
153/2018/NĐ-CPNghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021Chính phủ07/11/2018 taive
148/2018/NĐ-CPNghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật Lao độngChính phủ24/10/2018 taive
146/2018Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tếChính phủ17/10/2018 taive
145/2018/NĐ-CPNghị định bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021Chính phủ16/10/2018 taive
37/2018/QĐ-TTgQuyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sưChính phủ31/08/2018 taive
72/2018/NĐ-CPNghị định quy định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ15/8/2018 taive
960/QĐ-TTgQuyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạoChính phủ06/8/2018 taive
Page 1 of 6 (52 items)Prev[1]26Next