Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
116/2020/NĐ-CPNghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạmChính phủ25/09/2020 taive
112/2020/NĐ-CPNghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ18/9/2020 taive
1292/QĐ-TTgQuyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạoChính phủ24/08/2020 taive
90 /2020/NĐ-CPNghị định về đánh giá, xếp loại chẩt lượng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ13/08/2020 taive
84/2020/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Gáo dụcChính phủ17/7/2020 taive
30/2020/NĐ-CPNghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thưChính phủ05/3/2020 taive
1299/QĐ-TTgQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"Chính phủ03/10/2019 taive
59/2019/NĐ-CPNghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũngChính phủ01/7/2019 taive
38/2019/NĐ-CPNghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ09/05/2019 taive
05/2019/NĐ-CPNghị định về kiểm toán nội bộChính phủ22/01/2019 taive
Page 1 of 7 (68 items)Prev[1]27Next