Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
175/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang17/05/2023 taive
177/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũngTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang17/05/2023 taive
191/KH-CĐSPTWNTKế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang31/3/2023 taive
88/KH-CĐSPTWNTKế hoạch về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/02/2023 taive
38/KH-CĐSPTWNTKế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/02/2023 taive
41/KH-CĐSPTWNTKế hoạc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/02/2023 taive
06/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy định Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo trong Trường CĐSP Trung ương – Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang06/01/2023 taive
585/TB-CĐSPTWNTThông báo về việc phân công viên chức tiếp công dân năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/12/2022 taive
337/ĐA-CĐSPTWNTĐề án Tổ chức lại các đơn vị thuộc trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang27/07/2022 taive
332/ĐA-CĐSPTWNTĐề án vị trí việc làm Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/07/2022 taive
Page 1 of 5 (45 items)Prev[1]25Next