Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
13/2020/TT-BGDĐTThông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung hhọc học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.Bộ giáo dục và Đào tạo26/05/2020 taive
31/QĐ-CĐSPTWNTQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc trường CĐSPTW-NTTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang19/02/2020 taive
03/2020/TT-BGDĐTThông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo10/02/2020 taive
07/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trường CĐSPTW-NTTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/01/2020 taive
16/2019/TT-BGDĐTThông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo04/10/2019 taive
12006BTC/QLCSCông văn về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài ssarn côngBộ tài chính02/10/2018 taive
152/2017/NĐ-CPNghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc , cơ sở hoạt động sự nghiệpChính phủ27/12/2017 taive
58/2016/TT-BTCThông tư quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứBộ tài chính29/03/2016 taive
23/2016/TT-BTCThông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.Bộ tài chính16/02/2016 taive
23/2015/TT-BKHĐTThông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầuBộ kế hoạch và đầu tư21/12/2015 taive
Page 1 of 3 (29 items)Prev[1]23Next