Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
12/2017/TT-BGDÐTThông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo19/05/2017 taive
1074/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHBộ giáo dục và Đào tạo28/06/2016 taive
1075/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo28/06/2016 taive
1076/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo28/06/2016 taive
04/2016/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo14/03/2016 taive
25/2015/TT-BGDĐTThông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo23/09/2015 taive
73/2015/NĐ-CPNghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại họcChính phủ08/09/2015 taive
1480/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCNBộ giáo dục và Đào tạo29/08/2014 taive
Số: 08 /VBHN-BGDĐTQuyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳngBộ giáo dục và Đào tạo04/03/2014 taive
38/2013/TT-BGDĐTThông tư Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệpBộ giáo dục và Đào tạo29/11/2013 taive
Page 1 of 2 (13 items)Prev[1]2Next