Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
02/2019/TT-BGDĐTThông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại họcBộ giáo dục và Đào tạo28/02/2019 taive
5480/BGDĐT-QLCLCông văn về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019Bộ giáo dục và Đào tạo04/12/2018 taive
1219/BGDĐT-KHTCCông văn 1219/BGDĐT-KHTC hướng dẫn về kinh phí kỳ thi THPTQG và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học hệ chính quy năm 2018Bộ giáo dục và Đào tạo29/3/2018 taive
07/2018/TT-BGDĐTSửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo01/03/2018 taive
06/2018/TT-BGDĐTThông tư 06/2018/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩBộ giáo dục và Đào tạo28/02/2018 taive
04/2017/TT-BGDĐTQuy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo25/01/2017 taive
05/2017/TT-BGDĐTQuy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyBộ giáo dục và Đào tạo25/01/2017 taive
19/VBHN-BGDĐTBan hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa họcBộ giáo dục và Đào tạo21/05/2014 taive
15/2011/TT-BGDĐTThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo09/04/2011 taive
62 /2008/QĐ-BGDĐTQuy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa họcBộ giáo dục và Đào tạo25/11/2008 taive