Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
04/2017/TT-BGDĐTQuy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo25/01/2017 taive
05/2017/TT-BGDĐTQuy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyBộ giáo dục và Đào tạo25/01/2017 taive
19/VBHN-BGDĐTBan hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa họcBộ giáo dục và Đào tạo21/05/2014 taive
15/2011/TT-BGDĐTThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo09/04/2011 taive
62 /2008/QĐ-BGDĐTQuy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa họcBộ giáo dục và Đào tạo25/11/2008 taive