Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
1130/QĐ-BGDĐTQuyết định về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.Bộ giáo dục và Đào tạo25/4/2019 taive
1316/BGDĐT-GDĐHCông văn thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019Bộ giáo dục và Đào tạo01/4/2019 taive
1209/BGDĐT-QLCLVề việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019Bộ giáo dục và Đào tạo27/03/2019 taive
03/2019/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo18/3/2019 taive
02/2019/TT-BGDĐTThông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại họcBộ giáo dục và Đào tạo28/02/2019 taive
5480/BGDĐT-QLCLCông văn về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019Bộ giáo dục và Đào tạo04/12/2018 taive
1219/BGDĐT-KHTCCông văn 1219/BGDĐT-KHTC hướng dẫn về kinh phí kỳ thi THPTQG và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học hệ chính quy năm 2018Bộ giáo dục và Đào tạo29/3/2018 taive
07/2018/TT-BGDĐTSửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo01/03/2018 taive
06/2018/TT-BGDĐTThông tư 06/2018/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩBộ giáo dục và Đào tạo28/02/2018 taive
04/2017/TT-BGDĐTQuy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo25/01/2017 taive
Page 1 of 2 (14 items)Prev[1]2Next