Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
2931/BGDĐT-GDĐHCông văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19Bộ giáo dục và Đào tạo06/8/2020 taive
188/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/06/2020 taive
187/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/06/2020 taive
15/2020/TT-BGDĐTThông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo26/5/2020 taive
09/2020/TT-BGDĐTThông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo07/5/2020 taive
1130/QĐ-BGDĐTQuyết định về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.Bộ giáo dục và Đào tạo25/4/2019 taive
1316/BGDĐT-GDĐHCông văn thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019Bộ giáo dục và Đào tạo01/4/2019 taive
1209/BGDĐT-QLCLVề việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019Bộ giáo dục và Đào tạo27/03/2019 taive
03/2019/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo18/3/2019 taive
02/2019/TT-BGDĐTThông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại họcBộ giáo dục và Đào tạo28/02/2019 taive
Page 1 of 2 (19 items)Prev[1]2Next