Thông tin liên hệ

( Qúy khách xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để Nhà trường có thể phản hồi chính xác và sớm nhất.Xin cảm ơn! )

Đơn vị tiếp nhận:
Họ và tên người gửi: 
Email:   
Số điện thoại: 
Tiêu đề: 
Nội dung:  

Thông tin Nhà trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Mậu Tài, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà.

Website: http://sptwnt.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/CaodangSuphamTrunguongNhaTrang

Zalo OA: https://zalo.me/sptwnt

Email: cm2@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 02583831166 - Fax:02583832736