Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
26/2019/TT-BGDĐTThông tư 26 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyênBộ giáo dục và Đào tạo30/12/2019 taive
24/2019/TT-BGDĐTThông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênBộ giáo dục và Đào tạo26/12/2019 taive
1517/QLCL-QLVBCCCông văn về việc cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉBộ giáo dục và Đào tạo05/12/2019 taive
02/VBHN-BGDĐTVăn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo19/4/2019 taive
01/2019Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhBộ giáo dục và Đào tạo25/02/2019 taive
29/2018/TT-BGDĐTThông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đàoBộ giáo dục và Đào tạo24/12/2018 taive
3846/BGDĐT-GDTXCông văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTXBộ giáo dục và Đào tạo28/8/2018 taive
3712/BGDĐT-CSVCCông văn hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo24/8/2018 taive
15/2018Thông tư quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạmBộ giáo dục và Đào tạo27/7/2018 taive
10/2018/TT-BGDĐTThông tư quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênBộ giáo dục và Đào tạo30/3/2018 taive
Page 1 of 4 (33 items)Prev[1]24Next