Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
10/2018/TT-BGDĐTThông tư quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênBộ giáo dục và Đào tạo30/3/2018 taive
10/2018/TT-BGDĐTThông tư quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.Bộ giáo dục và Đào tạo30/3/2018 taive
04/2018/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Bộ giáo dục và Đào tạo28/02/2018 taive
4989/BGDĐT-NGCBQLGDQuyết định về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lậpBộ giáo dục và Đào tạo25/10/2017 taive
2161/QĐ-BGDĐTQuyết định Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.Bộ giáo dục và Đào tạo26/06/2017 taive
1982/QĐ-TTgQuyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt NamChính phủ18/10/2016 taive
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTThông tư liên tịch quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.Bộ giáo dục và Đào tạo21/6 /2016 taive
77/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định sửa đổi cách tính điểm học phần trong Quy định đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường CĐSPTW - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/02/2016 taive
72/QĐ-CĐSPTWNTBan hành Quy định về công tác tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, thông báo kết quả học tập; quản lý, lưu trữ kết quả, lưu trữ bài thi tại Trường CĐSP Trung ương– Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/01/2016 taive
08/VBHN-VPQHLuật giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung)Quốc hội31/12/2015 taive
Page 1 of 3 (24 items)Prev[1]23Next