Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
4989/BGDĐT-NGCBQLGDQuyết định về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lậpBộ giáo dục và Đào tạo25/10/2017 taive
1982/QĐ-TTgQuyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt NamChính phủ18/10/2016 taive
77/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định sửa đổi cách tính điểm học phần trong Quy định đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường CĐSPTW - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/02/2016 taive
72/QĐ-CĐSPTWNTBan hành Quy định về công tác tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, thông báo kết quả học tập; quản lý, lưu trữ kết quả, lưu trữ bài thi tại Trường CĐSP Trung ương– Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/01/2016 taive
505/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Ban hành Quy định tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của ngƣời học về kết quả thi, về điểm trung bình chung năm học và xếp loại tốt nghiệp tại Trƣờng CĐSP Trung ƣơng – Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang26/12/2014 taive
22/2014/TT-BGDĐTBan hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệpBộ giáo dục và Đào tạo9/7/2014 taive
17/VBHN-BGDĐTQuyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉBộ giáo dục và Đào tạo15/5/2014 taive
280/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định Ban hành “Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang”Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang14/6/2013 taive
57/2012/TT-BGDĐTThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo27/12/2012 taive
55 /2012/TT-BGDĐTThông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại họcBộ giáo dục và Đào tạo25/12/2012 taive
Page 1 of 2 (16 items)Prev[1]2Next