Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang sẽ trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong cả nước.

THÔNG BÁO: Sơ tuyển trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy năm 2016

 Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang thông báo sơ tuyển trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy năm 2016

Trang 1/17 (Tổng 84 tin)
Prev
[1]
2
17
Next
Trang 1/38 (Tổng 186 tin)
Prev
[1]
2
38
Next
Ký Giao ước thi đua Khối các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 – 2017

Ngày 15/9/2016, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm học 2016 – 2017.

Trang 1/84 (Tổng 418 tin)
Prev
[1]
2
84
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ