Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thông tin tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017

Trang 1/19 (Tổng 93 tin)
Prev
[1]
2
19
Next
Trang 1/42 (Tổng 207 tin)
Prev
[1]
2
42
Next
Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015

Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015 (Số liệu cập nhật đến ngày 14 tháng 01 năm 2017)

No data to display
Hội nghị chấm thí điểm thực tập sư phạm Năm học 2016 - 2017

Nhằm thống nhất quan điểm đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng thực tập sư phạm, ngày 03/3/2017 và 07/3/2017 trường  CĐSP Trung Ương Nha Trang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, các Cơ sở thực tập tổ chức chấm thí điểm các tiết dạy của sinh viên thực tập tại trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 và THCS Âu Cơ, thành phố Nha Trang.

Trang 1/91 (Tổng 454 tin)
Prev
[1]
2
91
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ