Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Trang 1/18 (Tổng 86 tin)
Prev
[1]
2
18
Next
Trang 1/40 (Tổng 199 tin)
Prev
[1]
2
40
Next
Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015

Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015 (Số liệu cập nhật đến ngày 14 tháng 01 năm 2017)

No data to display
Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Trường CĐSP Trung ương Nha Trang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Nha Trang mở Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017 cho 69 học viên, trong đó có 5 cán bộ viên chức và 64 sinh viên.

 

Trang 1/90 (Tổng 446 tin)
Prev
[1]
2
90
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ