Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
1299/QĐ-TTgQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"Chính phủ03/10/2019 taive
4059/BGDĐT-KHCNMTCông văn hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo06/9/2018 taive
3964/BGDĐT-GDCTHSSVCông văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019Bộ giáo dục và Đào tạo04/9/2018 taive
3945/BGDĐT-GDMNCông văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019Bộ giáo dục và Đào tạo31/8/2018 taive
3946/BGDĐT-GDTCCông văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019Bộ giáo dục và Đào tạo31/8/2018 taive
37/2018/QĐ-TTgQuyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sưChính phủ31/08/2018 taive
22/2018/TT-BGDĐTThông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dụcBộ giáo dục và Đào tạo28/8/2018 taive
3846/BGDĐT-GDTXCông văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTXBộ giáo dục và Đào tạo28/8/2018 taive
3846/BGDĐT-GDTXCông văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTXBộ giáo dục và Đào tạo28/8/2018 taive
3712/BGDĐT-CSVCCông văn hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo24/8/2018 taive
Page 1 of 23 (229 items)Prev[1]223Next