Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
1299/QĐ-TTgQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"Chính phủ03/10/2019 taive
149/2018Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việcChính phủ07/11/2018 taive
153/2018/NĐ-CPNghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021Chính phủ07/11/2018 taive
27/2018/TT-BGDĐTThông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên tịch về phụ cấp ưu đãi với giáo viên dạy trường công lậpBộ giáo dục và Đào tạo25/10/2018 taive
148/2018/NĐ-CPNghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật Lao độngChính phủ24/10/2018 taive
146/2018Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tếChính phủ17/10/2018 taive
4059/BGDĐT-KHCNMTCông văn hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo06/9/2018 taive
3964/BGDĐT-GDCTHSSVCông văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019Bộ giáo dục và Đào tạo04/9/2018 taive
3945/BGDĐT-GDMNCông văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019Bộ giáo dục và Đào tạo31/8/2018 taive
3946/BGDĐT-GDTCCông văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019Bộ giáo dục và Đào tạo31/8/2018 taive
Page 1 of 25 (242 items)Prev[1]225Next