Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
488/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2017 - 2018.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/11/2017 taive
08/2017/TT-BNVThông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.Bộ nội vụ27/10/2017 taive
811/KH-BGDĐTKế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2)Bộ giáo dục và Đào tạo27/10/2017 taive
4989/BGDĐT-NGCBQLGDQuyết định về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lậpBộ giáo dục và Đào tạo25/10/2017 taive
Số: 326/KH-CĐSPTWNTKế hoạch, điều lệ Hội thao, Văn nghệ truyền thống năm 2017Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang3/10/2017 taive
101/2017/NĐ-CPNghị định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ01/09/2017 taive
42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quyBộ giáo dục và Đào tạo13/8/2017 taive
91/2017/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngChính phủ31/07/2017 taive
241/QĐ-CĐSPTWNTQuy chế tổ chức và hoạt động Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang09/ 6 /2017 taive
12/2017/TT-BGDÐTThông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo19/05/2017 taive
Page 1 of 16 (156 items)Prev[1]216Next