Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
555/TB-CĐSPTWNTThông báo kết quả đạt giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang08/11/2023 taive
306/kh-CĐSPTWNTKế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang12/10/2023 taive
299/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành biên chế năm học 2023-2024Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang28/08/2023 taive
 Thông báo đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê (phòng học giảng đường)Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang15/07/2023 taive
311/BC-CĐSPTWNTBáo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang26/06/2023 taive
 Thông báo sơ lược lý lịch của giảng viênTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/06/2023 taive
 Thông báo công khai thông tin về số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2022-2023 và 2 năm học tiếp theoTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/06/2023 taive
 Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang, năm học 2022-2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/06/2023 taive
177/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũngTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang17/05/2023 taive
175/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang17/05/2023 taive
Page 1 of 8 (77 items)Prev[1]28Next