Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
85/2023/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcChính phủ07/12/2023 taive
555/TB-CĐSPTWNTThông báo kết quả đạt giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang08/11/2023 taive
306/kh-CĐSPTWNTKế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang12/10/2023 taive
299/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành biên chế năm học 2023-2024Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang28/08/2023 taive
311/BC-CĐSPTWNTBáo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang26/06/2023 taive
 Thông báo sơ lược lý lịch của giảng viênTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/06/2023 taive
 Thông báo công khai thông tin về số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2022-2023 và 2 năm học tiếp theoTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/06/2023 taive
 Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang, năm học 2022-2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/06/2023 taive
24/2023/NĐ-CPNghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ14/5/2023 taive
148/QĐ-CĐSPTWNTKết quả về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chứcTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang25/04/2023 taive
Page 1 of 17 (161 items)Prev[1]217Next