Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
1139/QĐ-BGDĐTTriển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024Bộ giáo dục và Đào tạo15/04/2024 taive
1139/QĐ-BGDĐTQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024Bộ giáo dục và Đào tạo15/4/2024 taive
3646/BGDĐT-CNTTCông văn V/v triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023Bộ giáo dục và Đào tạo21/07/2023 taive
2082/QĐ-BGDĐTQuyết định xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành GDMN trình độ cao đẳng năm 2023Bộ giáo dục và Đào tạo21/7/2023 taive
1919/BGDĐT-GDĐHHướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GD Mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo28/04/2023 taive
923/QĐ-BGDĐTQuyết định ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2023Bộ giáo dục và Đào tạo30/03/2023 taive
175/KH-BGDĐTKế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cánBộ giáo dục và Đào tạo17/02/2023 taive
213/KH-BGDĐTKế hoạch tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm 2023Bộ giáo dục và Đào tạo17/02/2023 taive
214/KH-BGDĐTKế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên cốt cán của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cánBộ giáo dục và Đào tạo17/02/2023 taive
4533/BGDĐT-GDĐHCông văn về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022Bộ giáo dục và Đào tạo15/09/2022 taive
Page 1 of 19 (182 items)Prev[1]219Next