Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
34/2021/TT-BGDĐTThông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.Bộ giáo dục và Đào tạo30/11/2021 taive
79/CT-BGDĐTChị thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo28/01/2021 taive
41/2020/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dụcBộ giáo dục và Đào tạo03/11/2020 taive
666/CT-BGDĐTChỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dụcBộ giáo dục và Đào tạo24/08/2020 taive
356 /QĐ-CĐSPTWNTQuyết định ban hành “Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang”Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang07/8/2020 taive
337/KH-CĐSPTWNTKế hoạch Khung đào tạo năm học 2020 - 2021Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang27/7/2020 taive
08/2020/TT-BGDĐTThông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo23/3/2020 taive
07/2020/TT-BGDĐTThông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viênBộ giáo dục và Đào tạo20/3/2020 taive
26/2019/TT-BGDĐTThông tư 26 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyênBộ giáo dục và Đào tạo30/12/2019 taive
24/2019/TT-BGDĐTThông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênBộ giáo dục và Đào tạo26/12/2019 taive
Page 1 of 5 (41 items)Prev[1]25Next