Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
260/KH-CĐSPTWNTKế hoạch thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang24/09/2021 taive
262/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang21/09/2021 taive
12/2017/TT-BGDÐTThông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo19/05/2017 taive
1074/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHBộ giáo dục và Đào tạo28/06/2016 taive
1075/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo28/06/2016 taive
1076/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo28/06/2016 taive
04/2016/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo14/03/2016 taive
25/2015/TT-BGDĐTThông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại họcBộ giáo dục và Đào tạo23/09/2015 taive
73/2015/NĐ-CPNghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại họcChính phủ08/09/2015 taive
1480/KTKĐCLGD-KĐĐHHướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCNBộ giáo dục và Đào tạo29/08/2014 taive
Page 1 of 2 (15 items)Prev[1]2Next