Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
14/2018/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.Bộ Lao động thương binh và Xã hội26/09/2018 taive
59/2015/TT-BLĐTBXHThông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộcBộ Lao động thương binh và Xã hội29/12/2015 taive
 30/2013/TT-BLĐTBXHBộ Lao động thương binh và Xã hội25/10/2013 taive