Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
 Thông báo đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê (phòng học giảng đường)Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang15/07/2023 taive
175/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang17/05/2023 taive
177/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũngTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang17/05/2023 taive
191/KH-CĐSPTWNTKế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang31/3/2023 taive
88/KH-CĐSPTWNTKế hoạch về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang23/02/2023 taive
38/KH-CĐSPTWNTKế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/02/2023 taive
41/KH-CĐSPTWNTKế hoạc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/02/2023 taive
06/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc ban hành Quy định Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo trong Trường CĐSP Trung ương – Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang06/01/2023 taive
585/TB-CĐSPTWNTThông báo về việc phân công viên chức tiếp công dân năm 2023Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang22/12/2022 taive
337/ĐA-CĐSPTWNTĐề án Tổ chức lại các đơn vị thuộc trường CĐSP Trung ương - Nha TrangTrường CĐSP Trung ương - Nha Trang27/07/2022 taive
Page 1 of 5 (46 items)Prev[1]25Next