Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
99/2018Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trênBộ tài chính01/11/2018 taive
107/2017/TT-BTCThông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệpBộ tài chính10/10/2017 taive
40/2017/TT-BTCThông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghịBộ tài chính28/04/2017 taive
324/2016/TT-BTCThông tư Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nướcBộ tài chính21/12/2016 taive
39/2016/TT-BTCThông tư số 39/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nướcBộ tài chính01/03/2016 taive
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTCThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lậpBộ giáo dục và Đào tạo08/03/2013 taive
161/2012/TT-BTCThông tư Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nướcBộ tài chính02/10/2012 taive
139/2010/TT-BTCThông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcBộ tài chính21/09/2010 taive
97/2010/TT-BTCThông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpBộ tài chính06/07/2010 taive
33/2008/QĐ-BTCQuyết định số 33/2008/QĐ-BTC về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nướcBộ tài chính02/6/2008 taive
Page 1 of 2 (16 items)Prev[1]2Next