Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
85/2023/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcChính phủ07/12/2023 taive
24/2023/NĐ-CPNghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ14/5/2023 taive
109/2022/NĐ-CPNghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại họcChính phủ30/12/2022 taive
38/2022/NĐ-CPNghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngChính phủ12/6/2022 taive
89/2021/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ18/10/2021 taive
89/2021/NĐ-CPNghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ18/10/2021 taive
81/2021/NĐ-CPNghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;Chính phủ27/08/2021 taive
77/2021/NĐ-CPNghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáoChính phủ01/8/2021 taive
24/2021/NĐ-CPNghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lậpChính phủ23/03/2021 taive
143/2020/NĐ-CPNghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chếChính phủ10/12/2020 taive
Page 1 of 9 (87 items)Prev[1]29Next