Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
77/2019/TT-BTCThông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữBộ tài chính11/11/2019 taive
99/2018Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trênBộ tài chính01/11/2018 taive
12006BTC/QLCSCông văn về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài ssarn côngBộ tài chính02/10/2018 taive
71/2018/TT-BTCThông tư quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nướcBộ tài chính10/8/2018 taive
107/2017/TT-BTCThông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệpBộ tài chính10/10/2017 taive
40/2017/TT-BTCThông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghịBộ tài chính28/04/2017 taive
40/2017/TT-BTCThông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghịBộ tài chính28/4/2017 taive
324/2016/TT-BTCThông tư Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nướcBộ tài chính21/12/2016 taive
58/2016/TT-BTCThông tư quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứBộ tài chính29/03/2016 taive
39/2016/TT-BTCThông tư số 39/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nướcBộ tài chính01/03/2016 taive
Page 1 of 2 (20 items)Prev[1]2Next