Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
23/2015/TT-BKHĐTThông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầuBộ kế hoạch và đầu tư21/12/2015 taive
11/2015/TT-BKHĐTThông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranhBộ kế hoạch và đầu tư27/10/2015 taive