Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
03/2021/TT-BNVThông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngBộ nội vụ29/06/2021 taive
02/2021/TT-BNVThông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thưBộ nội vụ11/06/2021 taive
16/2021/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo01/06/2021 taive
211/TB-UBNDThông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống ở người tỉnh Khánh HòaUBND Tỉnh Khánh Hòa28/05/2021 taive
24/2021/NĐ-CPNghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lậpChính phủ23/03/2021 taive
971/BGDĐT-NGCBQLGDCông văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lậpBộ giáo dục và Đào tạo12/3/2021 taive
05/2021/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thôngBộ giáo dục và Đào tạo12/03/2021 taive
01/2021/TT-BGDĐTThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lậpBộ giáo dục và Đào tạo02/02/2021 taive
79/CT-BGDĐTChị thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo28/01/2021 taive
143/2020/NĐ-CPNghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chếChính phủ10/12/2020 taive
Page 1 of 33 (326 items)Prev[1]233Next