Văn bản

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Ngày đăng: 24/12/2018

- Số văn bản: 36/2018/QH14

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại