Văn bản

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Thanh tra giáo dục Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

Ngày đăng: 09/05/2018

- Số văn bản: 178/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại