Văn bản

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức

Ngày đăng: 19/08/2020

- Số văn bản: 368/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản - Biểu mẫu

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại