Văn bản

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 03/09/2019

- Số văn bản: Số 296/NQ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại