Văn bản

Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang (2019)

Ngày đăng: 10/12/2019

- Số văn bản: 434/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại