Văn bản

Quyết định ban hành Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của cán bộ viên chức, người lao động

Ngày đăng: 18/07/2018

- Số văn bản: 70/CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản - Biểu mẫu

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại