Văn bản

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý đơn vị thuộc Trường

Ngày đăng: 19/08/2020

- Số văn bản: 370/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản - Biểu mẫu

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại