Văn bản

Quy chế phân loại lao động và bình xét, đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng

Ngày đăng: 21/03/2018

- Số văn bản: 90/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản - Biểu mẫu

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại