Văn bản

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 16/03/2018

- Số văn bản: 78/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại