Văn bản

Thông tư liên tịch Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Ngày đăng: 23/12/2021

- Số văn bản: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại