Văn bản

Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sử giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trơ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 24/11/2017

- Số văn bản: 86/2015/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại