Văn bản

Công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Ngày đăng: 06/03/2020

- Số văn bản: 696/BGDĐT-GDTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại