Văn bản

Kế hoạch về triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Ngày đăng: 04/01/2023

- Số văn bản: 66/KH-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại