Văn bản

Kết quả về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

Ngày đăng: 26/04/2023

- Số văn bản: 148/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại