Văn bản

Quyết định ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 17/01/2018

- Số văn bản: 1356/QĐ-UBND

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại