Văn bản

Kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên cốt cán của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

Ngày đăng: 21/02/2023

- Số văn bản: 214/KH-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Bồi dưỡng kiến thức


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại