Văn bản

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

Ngày đăng: 21/02/2023

- Số văn bản: 175/KH-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Bồi dưỡng kiến thức


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại