Văn bản

Kế hoạch tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm 2023

Ngày đăng: 21/02/2023

- Số văn bản: 213/KH-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Bồi dưỡng kiến thức


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại