Văn bản

Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng: 22/05/2020

- Số văn bản: 11/2020/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại