Văn bản

Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Ngày đăng: 21/08/2018

- Số văn bản: 29/2017/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản - Biểu mẫu

- Lĩnh vực điều chỉnh: Bồi dưỡng kiến thức


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại