Văn bản

Quyết định V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Trường, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang

Ngày đăng: 17/01/2018

- Số văn bản: 101 /QĐ-CĐSPTWNT- QLKH

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý khoa học


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại